Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

ĐẶT PHÒNG

Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

HAPPY HOUR

Chào đón mùa hè tuyệt vời dưới ánh nắng vàng bên làn nước xanh mát và tận hưởng Ưu đãi giờ vàng từ 16h đến 19h tại hồ bơi vô cực cùng với chúng tôi các bạn nhé <3

🌵🌵🌵 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗛𝗢𝗨𝗥 🌵🌵🌵

𝟭𝟲𝗵 - 𝟭𝟵𝗵

👉 𝗠𝘂𝗮 1⃣ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 1⃣

👉 𝘽𝙞𝙖 | 𝙉𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙣𝙜𝙤̣𝙩 | 𝘾𝙤𝙘𝙠𝙩𝙖𝙞𝙡 | 𝙈𝙤𝙘𝙠𝙩𝙖𝙞𝙡

👉 𝙏𝙖̂̀𝙣𝙜 7 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙖̂̀𝙣𝙜 8 | 𝙍𝙤𝙮𝙖𝙡 𝘽𝙚𝙖𝙘𝙝 𝘽𝙤𝙩𝙤𝙣 𝘽𝙡𝙪𝙚 𝙃𝙤𝙩𝙚𝙡 & 𝙎𝙥𝙖